innledning

reservater i Norge

verneprosess

aktuelt

forvaltning

tips til grunneiere

egen hjemmeside?

pekere

bruk av sidene


Oppdatert 3. oktober 2006
Redaktør: Harald Gjerde
Publisert 8. okt. 2004

naturreservat.no
Postboks 3875
0805 Oslo
post@naturreservat.no